Over eigen grenzen heen werken

Verantwoordelijkheid voelen en (durven) nemen  ervaar ik als een van de bottlenecks bij het verandermanagement richting het doorvoeren van interne en externe ketensamenwerking. In de verkokerde en hiërarchische organisaties wordt verantwoordelijkheid voor de eigen taken er zo ingepeperd dat mensen lang niet altijd bereid zijn om over de eigen grenzen heen te werken (ketensamenwerking is ook “verantwoordelijkheid nemen voor iets waar je niet verantwoordelijk voor bent”). Het is (de oplossing voor) die problematiek die mijn wetenschappelijke interesse heeft.