3 tips voor het management
Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer

Niet alleen de samenleving, maar ook organisaties worden steeds diverser. Vaak ook vanuit beleid van bovenaf.

Het aansturen van een multi cultureel team, met mannen en vrouwen, stagiaires en 60-plussers, vraagt echter best wat van de leidinggevende.

Lees in dit artikel van Partners in Leadership welk competitief voordeel diversiteit op de werkvloer biedt en waar je op moet focussen bij het aansturen van je teams.