Een CEO moet praten over het waarom
niet over het hoe

Interview met Hylke de Cock door CHRO Community

De CHRO community van Alex van Groningen had interesse in The Accountability Way, Hylke de Cock organiseerde een sessie voor ze en hij werd geïnterviewd voor hun blad. 

onderdeel uit het interview:

Volgens De Cock is accountability momenteel een ‘trending topic’. “Bedrijven worstelen met de vraag hoe zij mensen emotioneel betrokken krijgen bij de doelen en visie van de organisatie.” De Cock betoogt dat in veel veranderingstrajecten de structuur van de organisatie wordt aangepakt, maar dat de menscomponent onderbelicht blijft. “Neem herstructureringen. Vaak leiden deze niet tot het gewenste resultaat, omdat men terugvalt in oude gewoontes. Er worden lagen uit de organisatie gesneden maar men vergeet anders te gaan werken. De meeste veranderingsprogramma’s stoppen gewoon te vroeg. Er wordt gewerkt aan visie, strategie en organisatie. Dit resulteert in een nieuw organogram en functiebeschrijvingen. Maar voor de opvolging is geen aandacht. Wij adresseren dit door wel aandacht aan het gedrag van mensen te besteden”, stelt De Cock.

lees hier het hele artikel