Masterclass
Reis licht in tijden van transitie

Terugblik Masterclass

Op donderdag 7 september jl, ontvingen wij zo’n 50 relaties in B.Amsterdam voor een hoogwaardige Masterclass “Reis licht in tijden van transitie” met o.a. hoogleraar Jan Rotmans. We kijken terug en genieten na…

Wat een fantastische en bijzonder inspirerende lezing van deze internationale autoriteit op gebied van Duurzaam Verandermanagement. Al 15 jaar geleden ‘verkondigde’ hij dat een kentering gaande was.

De wereld is in transitie..  sta eens stil.. en zie hoe de maatschappij in de afgelopen jaren al veranderd is. En dit is slechts het ‘begin’.  Van verticaal, naar horizontaal, van directief naar circulair en coöperatief. De bewegingen hebben een enorme impact op iedereen in de samenleving. Van burger tot politiek tot (commerciële) organisaties.

De succesvolle bedrijven van nu en de toekomst zijn organisaties die inspringen op de ‘nieuwe technieken’ en de nieuwe waardes uit de maatschappij. Oude modellen werken niet meer.. als je niet meebeweegt.. sta je op een gegeven moment buitenspel. Kortom, sta open voor de toekomst en, een gevleugelde uitspraak van Jan Rotmans: wees niet bang, heb vertrouwen.

Na de lessen van Jan Rotmans namen de CEO’s van Agrifirm en Sanquin Plasma Products het over, immers de praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie, dus goed om het horen hoe het in het ‘echt’ werkt. Dick Hordijk deelde zijn persoonlijke betrokkenheid bij wat hij doet, bij de uitdagingen binnen Agrifirm, hoe daarmee omgegaan wordt he hoe hij zijn organisatie in beweging krijgt, hoe het bewustzijn ontwikkelt dat er echt iets moet gebeuren. Maar ook dat het goed is dat we ons er bewust van zijn dat wij dankzij de 2% mede landgenoten die zorgen voor onze voeding, zelf andere dingen kunnen doen, mooi inzicht!

Ook Pieter de Geus staat bij Sanquin Plasma Products voor grote uitdagingen. Hij werkt nu zo’n anderhalf jaar met Ownpower en ziet hoe nu zijn organisatie anders reageert op tegenslagen, men is blijkbaar veerkrachtiger geworden, haalt makkelijker resultaten en het team van interne facilitators fungeert als een waakvlam in zijn organisatie. Zij houden focus op accountability, op actief bijdragen aan dat wat gerealiseerd dient te worden. Interessant om te horen hoe het is om middenin een cultuurontwikkeling te zitten.

Het was niet alleen Jan Rotmans die prikkelende vragen had voor de 2 CEO’s, ook de zaal was nieuwsgierig en kritisch, overigens ook naar Jan. En dat is fijn, zo houden we elkaar scherp.

En zo werd de middag heel concreet!

Dank aan alle deelnemers en sprekers. wat ons betreft smaakt het naar meer, plannen voor een volgende masterclass begin 2018 beginnen te vormen. Maar eerst wachten we nog even de video’s af, zodra die binnen zijn zullen we die ook delen, zodat je ook nog een en ander mee kunt krijgen als je niet aanwezig kon zijn.