Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset

Overzicht

Nu mensen steeds vaker op afstand werken en we in onzekere economische tijden leven, zitten we met zoveel vragen. Hoe krijgen we meer gedaan met minder? Hoe garanderen we verantwoording nu er nieuwe beperkingen gesteld worden aan transparantie? Hoe geef je werknemers het gevoel dat ze bij een team horen als ze niet op dezelfde plek werken? Het werk van Arbinger toont aan dat mensen en organisaties vanuit twee verschillende mindsets handelen: een interne mindset, waarbij mensen op zichzelf gericht zijn en een externe mindset, waarbij anderen er ook toe doen. Arbinger helpt al veertig jaar om organisatorische verandering met succes teweeg te brengen. Dit doen we door mensen te supporten hun mindset extern te maken. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die de focus leggen op een dergelijke mindsetverandering een vier keer hogere kans hebben om een organisatieverandering te bewerkstelligen dan bedrijven die zich alleen richten op gedragsverandering

Arbinger helpt organisaties en hun werknemers om zich extern te richten. We doen dit door (1) hun mindsets te veranderen, (2) leiders handvatten te bieden om hun teams vanuit een externe mindset te laten werken en (3) door leiders te helpen om organisatorische systemen en processen extern te richten, waardoor een duurzame en systematische verandering wordt gestimuleerd en beloond. Dit proces begint bij de fundamentele workshop van Arbinger, Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset. Tijdens deze workshop leren deelnemers met een externe mindset te werken. Deelnemers maken kennis met vier soorten instrumenten en leren deze toepassen: instrumenten voor zelfbewustzijn, waarmee ze herkennen wanneer ze met een interne mindset werken; instrumenten voor mindsetverandering, die ze kunnen gebruiken om hun mindset extern te maken; instrumenten voor eigenaarschap, die hen helpen om binnen hun rollen met een externe mindset te werken; en instrumenten voor samenwerking, die teams samen in kunnen zetten om vanuit een externe mindset te werken.

PROGRAMMA OPZET

Dit programma wordt virtueel aangeboden via Zoom. Een speciaal door Arbinger gecertificeerde facilitator begeleidt deelnemers hierbij op afstand. Deelnemers leren de belangrijkste concepten door erover in discussie te gaan en deze toe te passen. Tijdens de cursus komen afwisselend video’s, breakout-opdrachten in kleine groepen, polls en chats aan bod. Ook worden de instrumenten op situaties toegepast waar de deelnemers tijdens hun werk mee te maken hebben. Deelnemers kunnen ook nonverbale feedback geven en doen ook zo actief mee aan de videoconferentie. Deze bijzonder interactieve cursus is ontwikkeld aan de hand van de best practices binnen het digitale volwassenenonderwijs. De inhoud van de virtuele workshop wordt verdeeld over vier sessies. Dit geeft ruimte voor flexibiliteit in de indeling. Elke sessie duurt twee à drie uur, wat betekent dat de workshop in twee volle dagen of vier halve dagen gegeven kan worden. De planning kan aangepast worden al naargelang de logistieke behoeften van de klant. Om hetmomentum te behouden, raden wij je aan om de modules zo kort mogelijk op elkaar in te plannen. Idealiter doen deelnemers vanaf hun computer op afstand mee: ofwel individueel, ofwel in groepen van drie, waarbij elke groep vanuit een apart device werkt. Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset.

VIRTUELE WORKSHOP

Deelnemers krijgen uitleg over hoe ze met deze technologie moeten werken en kunnen gedurende de hele workshop bij de supportmedewerkers van Arbinger terecht voor technische ondersteuning. Deelnemers krijgen bovendien toegang tot een programma voor duurzame verandering. Dit programma duurt acht weken en kunnen ze individueel of in teamverband volgen. Bij dit programma zit ook een verdiepingsgids, waarin deelnemers worden begeleid bij het implementeren van bepaalde concepten. Deze concepten worden gepresenteerd aan de hand van acht video’s, waarbij het de bedoeling is dat elke week één video behandeld wordt.

BELANGRIJKSTE DOELEN

Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset biedt deelnemers instrumenten voor zelfbewustzijn, mindsetverandering, eigenaarschap en samenwerking. Hiermee kunnen ze:

 • de twee verschillende mindsets begrijpen, maar ook de impact die elke mindset heeft op de resultaten
 • vaststellen in hoeverre ze werken met een interne mindset
 • hun mindset meer extern richten
 • hun functie anders inrichten, zodat deze meer extern wordt
 • in grotere mate eigenaarschap nemen
 • zodanig verslag doen van hun prestaties dat ze met een externe mindset blijven werken
 • zodanig te werk gaan dat ze beter samenwerken, effectiever zijn en meer voldoening uit hun werk halen
 • anderen stimuleren om op een positieve manier te veranderen
 • conflicten bespreken en oplossen

INBEGREPEN MATERIALEN

Deelnemers krijgen de volgende materialen: Deelnemershandboek voor Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset, verdiepings-videogids voor duurzame verandering (inclusief bijbehorende video’s) en twee Arbinger-bestsellers, namelijk De Box en Externe mindset.


PLANNING SESSIE 1

 • Waarom onze mindset ertoe doet
 • De twee mindsets
 • Hoe onze mindset intern wordt
 • Instrument voor zelfbewustzijn: Zelfbedrog
 • Instrument voor zelfbewustzijn: Interne stijlen
 • Instrument voor zelfbewustzijn: Collusie
 • Self-Awareness Tool: Collusion

PLANNING SESSIE 2

 • Korte herhaling
 • Hoe onze mindset extern wordt
 • Instrument voor mindsetverandering: Piramide van invloed
 • Instrument voor mindsetverandering: Externe Mindset patroon

PLANNING SESSIE 3

 • Korte herhaling
 • Een externe mindset implementeren
 • Functies extern richten
 • A.B.I Jouw functie
 • 3A+ ontwikkelinstrument
 • 3A+ ontwikkelgesprekken

PLANNING SESSIE 4

 • Korte herhaling
 • Instrumenten voor samenwerking vanuit externe mindset
 • 8 instrumenten voor samenwerking
 • Opzetten game plan

Wilt u meer informatie over onze Virtuele InCompany Workshops? Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op