op zoek naar
de heilige graal

Een verfrissende blik op sturing

In organiserend Nederland zijn we allemaal op zoek naar de heilige graal: wat is de ultieme aanpak om doelmatig te kunnen werken, commitment van alle professionals te krijgen en gezamenlijke mooie prestaties te leveren?   Zowel costdriven als profitdriven organisaties hebben behoefte aan professionals (inclusief managers!) die hun kennis en inzet met plezier en overtuiging willen brengen om de organisatiedoelen te bereiken. Wat goed is voor een is goed voor allen. Voor de goede orde: Iedere medewerker en manager  is professional, ook degenen die geen HBO/WO-achtergrond hebben.

Maar waarom struikelen we nu al tientallen jaren over dit thema, lezen we ons suf over de schillende organisatiemethodieken en denken we steeds opnieuw de ultieme aanpak gevonden te hebben, waarbij het dan toch elke keer weer een beetje tegenvalt. Vermoedelijk heeft dat te maken met een combinatie van te weinig geduld, te hoge verwachtingen en een maatschappij die voortdurend aan technologische,  demografische  en politieke veranderingen onderhevig is. Wat is er daarom beter dan terug te gaan naar de bron: de individuele medewerker en zijn/haar verwachtingen en perspectieven? En om vanuit die bron de wispelturige en vibrerende maatschappij het hoofd te bieden?

Mensen hebben van nature de behoefte om individuele prestaties te leveren. De uitdaging is hoe je een groepsprestatie kunt bereiken waarbij alle individuele medewerkers het oprechte gevoel hebben een individuele betekenisvolle bijdrage te hebben geleverd aan dat groepsresultaat. Dit stimuleer je niet met bonussen, schouderklopjes en evenementen, maar met het raken van basis van wat iedereen wil: ertoe doen.

Met de afdeling bedrijfsvoering van de Koninklijke Auris Groep hebben we gekozen voor het accountability programma van Ownpower (toen nog Partners in Leiderschap). Een afdeling van ca 20 medewerkers met verschillende achtergrond en specialisaties. Van deze groep wordt verwacht dat deze een geografisch gespreide en sterk gegroeide organisatie van 1500 medewerkers en 8000 afnemers faciliteert.  De eigen achtergrond van alle medewerkers , gevormd door specialistische kennis, overtuigingen en ervaringen leek in eerste instantie een onoverbrugbaar probleem om tot een ‘eenheid in denken en doen’ te komen. In het accountability -programma werd veel aandacht besteed aan die verschillende achtergronden en ruimte gecreëerd voor openheid en (zelf)ontwikkeling. Er werd niet alleen uitgewisseld op herkenning en erkenning van elkaars werk/situatie, maar ook aan de hand van concrete thema’s besproken hoe tot een grotere doelmatigheid te komen, en de onmisbare rol van elke individuele medewerker in het organisatiespektakel. Op die manier werd een stevige voedingsbodem gelegd voor  doelmatig en dus succesvol samenwerken.  Toch een beetje dichter bij de heilige graal dus…..

Gijs van der Laan, voormalig directeur bedrijfsvoering Koninklijke Auris Groep