in de organisatie wordt nu
een andere taal gesproken

In de organisatie wordt nu een andere taal gesproken

Bredabest bestaat sinds 1996 en produceert o.a. noten pasta’s waarmee zij de Europese voedsel industrie belevert. De afgelopen 7 jaar is de omzet met 400% gegroeid en is het personeelsbestand van 20 naar ruim 90 personen gegroeid.

Situatie: De afgelopen jaren is de organisatie sterk geprofessionaliseerd, echter nog steeds had ik niet het gevoel controle te hebben. Dit bleek met name ook uit de kpi’s voor efficiëntie en leverbetrouwbaarheid (DIFOT – delivered in time on full). Vervolgens heb Ik de nodige management boeken gelezen en heb met andere ondernemers gesproken in de zoektocht naar welke stap te nemen richting optimalisering om zo verdere groei te kunnen faciliteren.

Aanpak: Via een bevriende relatie kwam ik in contact met Marjanke en Hylke van Ownpower en was direct enthousiast over hun methodiek. Uiteindelijk hebben alle personeelsleden (vast en flex) de accountability training gericht op persoonlijke accountability gevolgd. Voor velen was de gepresenteerde zienswijze een openbaring waarbij de metafoor van “The Wizard of Oz” erg aanspreekt. Vervolgens werden probleemgebieden gedefinieerd om er zelf meteen mee aan de slag te gaan.

ResultaatIn de organisatie wordt nu een andere taal gesproken en collega’s spreken elkaar aan op hun accountability. De excuus cultuur wordt steeds kleiner en de eerste resultaten zijn geboekt: leverbetrouwbaarheid is met 15% toegenomen en de winstdoelstelling van 2% jaarlijkse groei is op dit moment >25%!

De enthousiaste training van Hylke en Marjanke heeft een groot deel van onze medewerkers nieuw inzicht gegeven in wat zij zelf anders kunnen doen. Dit creëert een optimale voedingsbodem voor verandering van de mensen en daardoor voor de organisatie. Accountability is bij ons ondertussen geen keuze meer, maar zien we als de sleutel om onze nu scherp gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Pieter Stienen, CEO Bredabest