inhoudelijke stappen
op een veilige manier

Een compleet traject

Trias uit Sassenheim en omgeving heeft in het voorjaar van 2015 Partners In Leiderschap gevraagd om ze te ondersteunen om verantwoordelijkheden meer op de juiste plek in hun organisatie te krijgen en om een cultuur te ontwikkelen waarin eigenaarschap wordt genomen voor het realiseren van de beoogde doelen.

In een 3 tal sessies met de directie is de doorontwikkeling van de cultuur voorbereid voor deze middelgrote kinderopvang organisatie. Immers om als centraal gestuurde organisatie meer verantwoordelijkheden te delen, vraagt ook van de directie om stappen te zetten. Daarna heeft de directie en het management team een 1 daagse workshop gevolgd om taal, inzicht en doekracht te ontwikkelen voor persoonlijk eigenaarschap.

Directeur Gritte Bosveld kijkt terug op een zeer geslaagde workshop waarin een belangrijke stap is gezet naar deze nieuwe resultaat-gerichte cultuur. Tijdens de daarop volgende coachingsgesprekken met de directie is gewerkt aan verdere verankering in de organisatie. “Een compleet traject waarin wij ons gesteund voelen en wat is afgestemd op onze organisatie. De focus is op wat wij richting toekomst te doen hebben en welke resultaten wij met elkaar te bereiken hebben. Naast de inhoudelijke stappen die we gezet hebben, hebben we ons ook een veilige manier voor feedback vragen en geven eigen gemaakt. Managers voelen zich serieus genomen, we zien hoe er meer betrokkenheid is bij wat we echt te doen hebben” aldus Gritte Bosveld.