Het is maar een dunne lijn
Die succes van falen onderscheidt

Stappen naar Eigenaarschap