Centraal in het programma staan de 3 kernresultaten
die voor uw organisatie van belang zijn

Opbouw van het Zelf Track programma

Het Zelf Tracktraining programma start met interviews met het management en een aantal deelnemers,  een eendaagse workshop, terugkoppeling aan het management, 45 dagen toegang tot de online leeromgeving voor alle deelnemers en een tweetal coachingsessies.

Het programma past solide leermethodes, hulpmiddelen en best practices van Culture Partners®,toe, die een bewezen vlotte implementatie en verankering van een cultuur van Eigenaarschap tot gevolg hebben.

Centraal in het programma staan de 3 kernresultaten die voor uw organisatie van belang zijn. Immers het gaat erop dat uw kernresultaten behaald worden en iedereen daaraan bijdraagt. De facilitators van Culture Partners kunnen u ondersteunen bij een heldere eenduidige definiëring van uw kernresultaten, zodanig dat alle deelnemers hiermee kunnen werken.

Er wordt van enkele eenvoudige en juist daardoor zeer krachtige modellen gebruik gemaakt, waaronder het model De vier Stappen naar Eigenaarschap. Dit praktische model kan direct door de deelnemers in hun dagelijks werk toegepast worden omdat zij in de workshop niet alleen hierover kennis krijgen, maar vooral gaan oefenen hiermee. In de workshop wordt Eigenaarschap voor kernresultaten gekoppeld aan de individuele werk doelstellingen.

Na de workshop geeft de facilitator terugkoppeling aan het management en wordt er gezamenlijk vastgesteld hoe de cultuur van Eigenaarschap verder kan worden verankerd in de organisatie. Een tweetal coachingssessies met het management zijn onderdeel van ieder programma en daarnaast heeft iedere deelnemer 45 dagen lang vrije toegang tot de Implementation Tools Website van Culture Partners.