Het behalen van resultaten door
individueel en organisatorisch leiderschap

My way: iedere collega accountable

Typisch

Is je organisatie toe aan meer zelfstandigheid waardoor er minder afgewacht wordt of toestemming gevraagd wordt. Wil je meer focus op kansen die ook gegrepen worden. Is het tijd voor betere samenwerking tussen afdelingen, waardoor er geen tijd verloren wordt aan wijzen naar elkaar, discussies over hoe iets is gebeurd. Vragen de omstandigheden dat jullie verder loskomen uit knelpunten en de focus verleggen naar het zoeken naar oplossingen. Blijken oplossingen te vaak lapmiddelen zonder de situatie structureel op te lossen. Zeggen jullie regelmatig tegen elkaar dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie moeten komen te liggen. Vragen je klanten meer ondernemerschap en meer creativiteit. Kom je nog wat tekort als het gaat om een uitstekende servicegraad.  Wil je nieuwe ontwikkelingen snel op de markt kunnen brengen. Als directeur/eigenaar/leider wil je minimale tijd kwijt zijn met het opvolgen van dagelijkse business.

Programma

We bieden een speciaal programma gericht op het versterken van individuele accountability en dat bestaat uit 3 fasen:

  1. Organisatie voorbereiden op verandering in de cultuur door met de directie/ het MT al een eerste slag te maken: ambities en gewenste resultaten (3 of 4 kernresultaten) en cultuur definiëren en onderzoeken welke patronen daar nu juist wel en juist niet aan bijdragen.
  2. Alle medewerkers trainen in persoonlijke accountability: gezamenlijke taal en ervaring creëren. Ieder inspireren om eigenaarschap te nemen voor de kernresultaten. Koppelen van dagelijks werk aan het behalen van de kernresultaten.
  3. Integratie van de nieuwe cultuur in dagelijks werk, middels coaching en begeleiding van directie/MT.

Succesvol

Wat maakt dit programma zo succesvol? De eerste toepassingen waren zo’n 30 jaar geleden. Daarna is het continu doorontwikkeld en toegepast in duizenden bedrijven. Er zijn uitgebreide onderzoeken gedaan en ervaringen hebben gemaakt dat de materialen steeds sterker zijn geworden. De modellen zijn simpel en heel krachtig, en worden in alle trainingen gebruikt, van CEO tot magazijn medewerkers. Diverse tools als werkboeken en online leeromgeving ondersteunen de cultuur ontwikkeling.

Boven de lijn

Een onderdeel uit ons programma delen we graag, dit basismodel geeft meteen al inspiratie om direct aan de slag te gaan. We noemen dit het Onder en Boven de Lijn model, zie de afbeelding hiernaast.
Het is maar een dunne lijn die succes van falen onderscheidt, dit geldt voor ons individueel en voor organisaties.

Onder-de-Lijn gedrag kenmerkt zich door het zoeken naar excuses voor het niet behalen van resultaten. Hier zien we niet wat er echt is, maar zijn we meer bezig met het bij voorbaat indekken, met het wijzen naar anderen, excuses bedenken waarom iets niet is gerealiseerd, of we zijn verwarring aan het scheppen waardoor zaken ondoorzichtig worden. Men wacht af in de hoop dat “het wel goed zal komen” of dat iemand anders het probleem oplost. Dit gedrag heeft aanzienlijke consequenties voor je organisatie en voor de betrokken medewerkers: resultaten worden niet gehaald, initiatieven komen niet van de grond en het is geen stimulerende omgeving om in te werken.

Hoe anders is het Boven-de-Lijn: Medewerkers, managers en directeuren leggen een gevoel van realiteit en betrokkenheid aan de dag. Ze zijn in staat om te zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Omdat zij zich verantwoordelijk voelen, maken ze zich de situatie eigen en zoeken ze naar oplossingen. Zij stellen zich voortdurend de vraag: “Wat anders kan ik doen om boven de omstandigheden uit te stijgen en een oplossing voor het probleem te vinden?”.
Bij Boven-de-Lijn gedrag passen de medewerkers de vier Stappen naar Eigenaarschap (Zie het, Eigen het toe, Los het op, Doe het) toe. Hier worden de resultaten behaald, veelal doordat er meer wordt samengewerkt, er vertrouwen ontstaat in het eigen handelen, er alerter gereageerd wordt op situaties en er intitaitieven worden genomen. Als gevolg daarvan worden de beoogde resultaten (zoals verkoopstijging, winst toename, servicegraad verbetering of hogere medewerkers tevredenheid) behaald.

Het is heel menselijk om nu en dan Onder de Lijn gedrag te vertonen, maar het is wel disfunctioneel. Daarom leren deelnemers in onze programma’s om dit gedrag te herkennen, de consequenties te zien en eruit te stappen. Ze worden vertrouwd gemaakt met het toepassen van het model Stappen naar Eigenaarschap en met Onder-de-Lijn versus Boven-de-Lijn gedrag.

Boek

Het bijbehorende boek, The Oz Principle, is een leiderschapsboek over Accountability op de werkvloer. Het boek is een bestseller bij New York Times, Wall Street Journal, USA Today en Publisher’s Weekly. Met enige trots kunnen we zeggen dat we Het Oz Principe binnenkort (voorjaar 2017) ook in het Nederlands uitbrengen!

The OZ principle laat zien hoe slachtoffergedrag (Blamegame) dat organisaties beperkt, overwonnen kan worden. Door de vier Stappen naar Eigenaarschap – Zie het, Eigen het toe, Los het op, Doe het – te zetten worden mensen geholpen Eigenaarschap te nemen om obstakels te overwinnen en resultaten te behalen. Als metafoor gebruiken we het verhaal van De Wizard of OZ. En uiteraard komen ervaringen en informatie over eigenaarschap, inclusief modellen, hulpmiddelen, methodieken en zelf-testen uitgebreid aan bod.

Het Oz Principe is baanbrekend in de zin dat het de cruciale rol van Eigenaarschap in organisaties onderkent: Zowel bij het behalen van resultaten als ook bij het verbeteren van individuele en organisatorische prestatie. Met meer dan een miljoen verkochte exemplaren is The Oz Principle een van de meest invloedrijke en bruikbare management boeken van deze tijd. Het boek is geschreven door Roger Connors en Tom Smith, de oprichters van Partners in Leadership.

Doe het!

We houden ervan om met je mee te denken, te puzzelen en te onderzoeken hoe we jouw organisatie kunnen faciliteren bij het doorontwikkelen naar een volgende fase. We vinden het dus prettig als je belt of mailt.