Creëer een cultuur van
Eigenaarschap op organisatie niveau

The cultural way: grote verschuiving in bedrijfscultuur

Typisch

Wij zien cultuur als ‘het collectieve denken en doen’ van een organisatie. Om de gewenste, vaak uitdagende, resultaten te bereiken moet een organisatie veelal anders gaan werken. Projecten worden gestart en acties genomen. Maar acties alleen (het ‘doen’ in de organisatie) leiden meestal niet tot de gewenste resultaten. Hoe anders als ook aan het ‘denken’ aandacht besteed wordt.

Programma

In het cultuur transitie proces helpen wij management/ directies bij het definiëren, afstemmen, communiceren en inbedden van de veranderingen in ‘denken en doen’ die nodig zijn om een cultuur van eigenaarschap te laten ontstaan voor het behalen van de kernresultaten.

Het cultuur transitie proces is opgebouwd uit drie fasen die een bewezen versnelling èn effect hebben op het realiseren van de nieuwe Resultaten (R2):

  1. TRAINEN: Het loslaten van de bestaande manier van denken door vooroordelen op te heffen en deze te vervangen door het nieuwe “denken & doen”;
  2. VASTHOUDEN: Ervoor zorgen dat het nieuwe “denken & doen” blijvend is door het te integreren in de dagelijkse werkzaamheden en door on-line/real time leren en ervaringen uit te wisselen;
  3. VOLHOUDEN: Inbedden van de nieuwe cultuur in de organisatie door hierop laten aansluiten van de organisatorische processen en systemen.

 

Bij het doorlopen van deze fasen worden alle lagen van de organisatie betrokken:

  • Het senior management/de directie speelt een cruciale rol bij het verhelderen van de visie, strategie en de kernresultaten (R2). Wij faciliteren dit team bij het ontwikkelen van de noodzakelijke culturele Overtuigingen (O2) om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. Door middel van integratie sessies wordt het management begeleid in het integreren van de nieuwe cultuur in de leiderschapsstijl;
  • Het management wordt getraind in het toepassen van de cultuurmanagement tools om de culturele Overtuigingen in het eigen gedrag in te bedden en leiding te geven aan de cultuur transitie;
  • De organisatie wordt via workshops betrokken in de cultuurverandering. Deze workshops worden geleid door ons opgeleide ‘interne facilitatoren’. Op deze manier wordt de vaardigheid om de cultuurverandering tot stand te brengen en ‘levend te houden’ in de organisatie opgebouwd. De online leeromgeving van Partners In Leadership® staat hierbij ter beschikking.

Iedere cultuur transitie is anders en vereist maatwerk. Daarom bieden wij, naast het cultuur transitie programma, ook specifieke begeleiding, consultancy en (team-) coaching.

Succesvol

Wat maakt dit cultuur transitie proces zo succesvol? De eerste toepassingen waren zo’n 30 jaar geleden. Inmiddels is het doorontwikkeld en succesvol toegepast in duizenden bedrijven. Er zijn onderzoeken gedaan en ervaringen hebben gemaakt dat de materialen enorm sterk zijn. De modellen zijn simpel en heel krachtig, en worden in in alle lagen van de organisatie toegepast. Diverse tools, zoals werkboeken, leesboeken, cultuurmanagement tools en een online leeromgeving, ondersteunen de cultuurontwikkeling en –inbedding tot in de ‘haarvaten’ van de organisatie. Het inzetten van interne facilitatoren draagt ertoe bij dat de nieuwe cultuur sneller geaccepteerd wordt en beter beklijft.

Model

Wij passen de Resultaten Piramide toe als het basismodel om cultuurverandering tot stand te brengen en te versnellen.

De huidige cultuur (C1) produceert de huidige resultaten (R1). Als de gewenste resultaten significant van de huidige verschillen dan verandert R1 in een R2, welke niet door de huidige cultuur gerealiseerd kan worden.

Om de nieuwe resultaten te bereiken moet een organisatie strategische wijzigingen maken in de cultuur: Nieuwe Ervaringen (E2) helpen nieuwe Overtuigingen (O2) te vormen die de Acties (A2) beïnvloeden om uiteindelijk de gewenste Resultaten (R2) te produceren.

Boek

Het bijbehorende boek, Change the Culture, Change the Game®, is een boek dat de baanbrekende strategie naar dynamische en actieve organisaties beschrijft waarin mensen eigenaarschap nemen voor het realiseren van resultaten. Het boek, een bestseller bij New York Times en Wall Street Journal, draait om het centrale model, de Resultatenpiramide®. Dit model beschrijft hoe er een verschuiving in het ‘denken & doen’ van mensen kan plaatsvinden, zodanig dat er een cultuur van Eigenaarschap voor resultaten ontstaat. De lezer ervaart op een begrijpelijke manier hoe hij/zij de overtuigingen kan veranderen door nieuwe ervaringen te krijgen. En hoe deze overtuigingen bij kunnen dragen aan het nemen van die acties die leiden tot de gewenste resultaten.

 

Doe het!

We houden ervan om met je mee te denken, te puzzelen en te onderzoeken hoe we jouw organisatie kunnen faciliteren bij het doorontwikkelen naar een volgende fase. We vinden het dus prettig als je belt of mailt.