Anderen helpen om op
Een positieve manier Eigenaarschap te nemen

Your way: ieder succesvol door heldere verwachtingen

Typisch

Is je organisatie toe aan een betere leverbetrouwbaarheid, soepelere projectrealisaties, helderheid over en actieve bijdrage aan verwachtingen? Het nakomen van gemaakte afspraken en tijdige info als afspraken niet gehaald worden? En geen laatste moment crash acties om fouten te herstellen?

Is het tijd om helderheid te hebben over wat er van wie verwacht wordt én daarnaar te handelen?

Programma

We bieden een gericht programma op het bereiken van overeenstemming van de verwachtingen in je organisatie; het inspireert leidinggevenden om duidelijk en krachtig te zijn naar hun omgeving en positief verwachtingen op te volgen.

Falen is geen optie, en daarom is het AnderenTrack programma gericht op het verbeteren van de vaardigheid om aan verwachtingen te voldoen voor zowel het individu als de organisatie als geheel.

Het programma bestaat uit 3 fasen:

  • Organisatie voorbereiden op verandering in de cultuur door met de directie/ het MT al een eerste slag te maken: ambities en gewenste verwachtingen (3 of 4 kernverwachtingen) en cultuur definiëren en onderzoeken welke patronen daar nu juist wel en juist niet aan bijdragen.
  • Leidinggevenden trainen in verwachtingen management: gezamenlijke taal en ervaring creëren. Ieder inspireren om anderen op een positieve en constructieve manier te betrekken bij de verwachtingen. Koppelen van dagelijks werk aan de kernverwachtingen.
  • Integratie van de nieuwe cultuur in dagelijks werk, middels coaching en begeleiding van directie/MT.

Succesvol

Wat maakt dit programma zo succesvol? Ook dit programma is gedurende jaren toegepast binnen bedrijven, doorontwikkeld en steeds krachtiger geworden. Het versterkt in no time een belangrijk element van leiderschap: wees helder in je verwachtingen, houd op een plezierige manier hierover contact met elkaar en behaal met elkaar resultaten. De gebruikte modellen zijn simpel en krachtig. Diverse tools als werkboeken en online leeromgeving ondersteunen de cultuur ontwikkeling.

Model

In dit programma wordt het Accountability Volgorde model geïntroduceerd, een compleet raamwerk om mensen te helpen meer Eigenaarschap te nemen, zodanig dat resultaten bereikt worden in positieve sfeer.

Het bestaat uit twee delen: de buitenste ring en de binnenste ring. De buitenste ring geeft aan hoe wij het beste onze verwachtingen van anderen kunnen bepalen. De binnenste ring beschrijft hoe het beste om te gaan met niet-ingeloste verwachtingen en de wijze waarop je anderen helpt dit resultaat alsnog te leveren.

Het model geeft helder weer hoe je  anderen helpt Accountability te nemen. Startpunt is de kern verwachting (Key Expectation) die dient te worden vervuld door inzet van iedereen in de zogenaamde Verwachtingen keten. Kernverwachtingen komen voor in situaties waarin niet-leveren geen optie is. Iedereen in de Verwachtingen Keten moet Het Zien, erin geloven en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de vervulling. Dit houdt ook in dat wanneer een verwachting gewekt wordt, men zorgvuldig moet afwegen wat er door wie specifiek gedaan moet worden om de verwachting waar te maken.

Boek

Bij dit programma  hoort het leiderschapsboek ‘How did that happen’.  De auteurs Roger Connors en Tom Smith belichten hoe je op een positieve, constructieve manier de ander kan helpen meer Eigenaarschap te nemen om de resultaten van de organisatie te behalen.

Geen verrassingen meer die leiden tot de vraag: “Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren?”, ondanks alle goede bedoelingen en inzet. Door de stappen te volgen in de Accountability Volgorde worden dit soort verrassingen, die we allemaal wel kennen, voorkomen.

 

Doe het!

We houden ervan om met je mee te denken, te puzzelen en te onderzoeken hoe we jouw organisatie kunnen faciliteren bij het doorontwikkelen naar een volgende fase. We vinden het dus prettig als je belt of mailt.