Creëer een cultuur van accountability
en bereik je resultaten

Accountability

Wij leveren een bewezen, prijswinnende, impactvolle en duurzame aanpak voor het creëren van een cultuur van Accountability in de hele organisatie.

Onze focus ligt op het supporten van leiders en organisaties om succesvol te zijn, succesvol in het halen van de resultaten die je organisatie heeft gesteld. Daartoe werken we nauw samen met de leiders. In de eigen bedrijfsomgeving. Middels consulting, coaching en training. En integratie. En meting.

Aanpak
Onze klanten waarderen onze no nonsense aanpak. Als we gaan werken met een organisatie, is de eerste stap focus aanbrengen met de top 3 Kernresultaten. Die resultaten die het hardst nodig zijn maar die je nu nog niet realiseert. Dan ontwikkelen en leveren we een passende aanpak om de organisatie cultuur door te ontwikkelen naar een die focust op de uitvoering en actieve bijdrage van iedereen aan de strategie om de resultaten te bereiken. Vaak met de inzet van interne facilitators. De workshops zo aangeboden dat ze passen voor iedereen binnen de organisatie, onafhankelijk van wat je rol in de organisatie is en welke vooropleiding je hebt. De doorlooptijd wordt samen met de klant afgestemd en varieert van enkele maanden voor korte trajecten tot meerdere jaren voor uitgebreide en ingrijpende trajecten.

We hebben 3 verschillende programma’s die we afhankelijk van klantvraag inzetten.

Persoonlijke accountability

Dit programma dicht het verschil in eigenaarschap tussen wat organisaties van medewerkers vragen én wat ze daadwerkelijk doen. Het programma helpt medewerkers op ieder niveau om meer eigenaarschap te nemen voor het realiseren van de kernresultaten.

onder boven de lijn

 

Het is gebaseerd op het New York Times nummer 1 bestselling leiderschapsboek The Oz Principle: het behalen van resulaten door individueel en organisatorisch eigenaarschap.

We leren hoe de Stappen naar eigenaarschap te nemen en hoe Boven de lijn te werken. Deelnemers gaan verbanden leggen tussen dagelijks werk en de kernresultaten van de organisatie, en ze worden zich bewust hoe ze met obstakels en tegenslag om kunnen gaan door consequent te werken met de vier stappen naar eigenaarschap: Zie het, Eigen het je toe, Los het op, Doe het.

Lees meer

Cultuur van accountability

Dit cultuurveranderprogramma helpt leiderschapsteams om een verschuiving te laten plaatsvinden in de manier waarop mensen denken en doen. De Resultatenpiramide vormt hierbij het centrale model. Dit model helpt bij het omzetten van belemmeringen richting kansen om zo de resultaten van de organisatie behalen.

Ons programma is gebaseerd op de New York Times bestseller Change the Culture, Change the Game en biedt een baanbrekende strategie naar dynamische en actieve organisaties door eigenaarschap te creëren voor de gewenste resultaten.

Wij helpen Management/directies bij het definiëren, afstemmen, communiceren en invoeren van de cultuurveranderingen om de beoogde Kernresultaten te realiseren.

Dit invloedrijke, resultaat georiënteerde programma creëert accountability op ieder niveau, los van functionele grenzen. Het brengt accountability voor denken en doen, op een manier die nodig is om resultaten te behalen.

Lees meer

Verwachtingen management

Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen doordat deelnemers leren omgaan met niet behaalde verwachtingen. Leer verwachtingen delen in combinatie met overige praktische hulpmiddelen en modellen die makkelijk herinnerd en toegepast worden.

Cirkel_Totaal-2Het is gebaseerd op het New York Times nummer 1 bestverkopende leiderschapsboek How did that happen?: faciliteer mensen verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten op een positieve, overtuigende manier.

Door het Accountability volgorde model toe te passen, ervaren deelnemers hoe je anderen faciliteert op een positieve overtuigende manier, zodat zij verwachtingen oppakken.

Lees meer

 

Hylke de Cock

Heb je een vraag?
Bel Hylke de Cock
+31 (0) 653762878

Heb je een vraag?
Bel Marjanke Edeling
+31 (0) 651243612

Heb je een vraag?
Bel Mark Stienen
+31 (0) 682756167

Heb je een vraag?
Bel Karin de Wilde – Mooij
+31 (0) 651712740‬

Heb je een vraag?
Bel Robert Sonder
+31 (0) 653940206